wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kategorie

Kontakt

 • Victus E.Stachacz M.Stachacz
  Warszawa, 01-301
  ul. Połczyńska 93
  TEL. 607230093

  NIP. 5222903627
  Konto Bankowe:
  Bank Millennium:
  14 1160 2202 0000 0003 5279 2947

  Nr.BDO: 000123208
  NIP: 5222903627
 • E-mail:biuro@officedirect.biz
 • Telefon607 23 00 93
 • Godziny działania sklepupn - pt. w godz 8-17

Regulamin

 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Dane Sprzedawcy
   1. Sklep internetowy officedirect.biz działający pod adresem www.officedirect.biz prowadzony jest przez firmę Victus E.Stachacz M.Stachacz Sp.J. ul. Połczyńska 93, 01-301 Warszawa, NIP 5222903627
   2. Siedziba Victus E.Stachacz M.Stachacz Sp.J. ul. Połczyńska 93, 01-301 Warszawa
   3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
 • telefonu +48 607-230-093
 • poczty elektronicznej (email) biuro[at]officedirect.biz
 
 1. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności dostarczając bezpośrednio do biur.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową (Sklep) www.officedirect.biz  
  3. Zamówienia są przyjmowane również:
  4. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro[at]officedirect.biz
  5. telefonicznie w godz. 8.00 – 17.00 pod numerem 607 230 093
  6. Zamówienia poprzez stronę internetową oraz pocztę mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia przez stronę internetową należy rozumieć wybranie produktów do koszyka oraz przesłanie jego zawartości, co traktowane jest jako złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów.  
  7. Klienci  mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo do likwidacji Konta w każdym momencie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem zawartej  umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie i z chwilą realizowania przedmiotowego zamówienia.
  8. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: „Załóż konto” a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
  9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
  10. Składając zamówienie Klient dokonuje:
   • wyboru zamawianych towarów;
   • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
   • oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
   • wyboru sposobu uregulowania płatności.
  11. Natychmiast po złożeniu Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie  złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
  12. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;
   • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
   • Lub w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym z odroczoną płatnością, uzgodnioną wcześniej ze Sprzedawcą, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;
  13. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
  14. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.
  15. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta Sprzedawca kontaktuje się z Klientem celem ustalenia dalszych działań (rezygnacji z zamówienia, przesunięcia terminu dostawy lub ustalenia towarów zastępczych)
  16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta.  
  18. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
  19. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.officedirect.biz. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
  20. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
  21. Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie w karcie gwarancyjnej producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 
 1. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
  1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania towarów do dostawcy). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu  wysłania dostawy.
  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą e-mailem pod adresem biuro[at]officedirect.biz  lub bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem +48 698 819 987. Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.
  3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.
 
 1. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY
  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami netto i cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
  2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronach internetowych Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  5. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
 
 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY
  1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 48 godzin od dnia złożenia zamówienia. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.
  2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia dostarczane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  3. Zamówienia dostarczane są do siedziby Klienta na adres wskazany przez Klienta.  
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane   podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 
 1. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, zgodnie z ustalonym ze Sprzedawca terminem płatności lub przy dostawie towaru gdy płatność następuje przy odbiorze.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   • płatność przy odbiorze gotówką;
   • płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: IDEA BANK S.A 71195000012006069526080004 (bez względu na formę dostawy/odbioru.).
  3. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednio przy opisie produktu.
 
 1. DANE OSOBOWE
  1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych – OFFICE DIRECT z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowy Sad 6 lok 2. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
  4. w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
  5. jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę.
  6. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach Sklepu w sekcji Twoje Konto.

   Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  7. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  8. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  9. rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  10. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityce prywatności znajdują się na stronie http://www.officedirect.biz/polityka-prywatnosci-pm-17.html Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
                                           
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
  2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.
  5. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  6. Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.
 
 
 

 
Przejdź do strony głównej
Wykoananie: internetica.pl